> Tags > delphi.net

Post about "delphi.net"

Enine Boyuna Generics – Bölüm 2

23 Eylül 2007 Category :Delphi 1

Bir önceki bölümde Generics hakkında bazı terminolojiler üzerinde durduk. Ayrıca ilk başta verdiğimiz örnek ile, bir sınıfı veya bir metodu object yaklaşımı ile nasıl genlleştirilebileceğini gördük. Önceki makaleyi okuduktan sonra objcet yaklaşımı ile Generics arasındaki farkı idrak ettiğinize inanıyorum. Ve Generics’in avantajlarını ve kolaylığını anladığınızı düşünüyorum.

Bu bölümde Sınırlandırıcıları(Constraints) göstermeye çalışacağız. Hazırsanız buyrun.

» Continue Reading

8.809 defa okunmuş , , , , ,

Delphi 7 ile Şimdiki Delphi Sürümleri Arasındaki Farklar

14 Ağustos 2007 Category :Delphi 5

Bildiğiniz gibi VCL, .NET ortamına taşınırken derleyici bazında bir çok değişikliğe ve geliştirmeye gidildi. Bu geliştirmeler, hem Delphi.NET derleyicisini hem bildiğimiz klasik Delphi for Win32 derleyicisini etkiledi. Tabi bu geliştirmeler, en çok biz programcıların işine yaradı.

Bu makalemizde bu yeniliklere değinmeye çalışacağız. Bunlardan bir kısmını önceki makalelerimizde ayrıntılı olarak işlemiştik. Burada sadece bu sitede bahsetmediğimiz kısımlar bahsedilecek ve önceden bahsettiklerimize linkler içerecektir.

» Continue Reading

7.574 defa okunmuş , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Delphi ve Operator Overloading

06 Ağustos 2007 Category :Delphi 3

"Operator Overloading"(operator aşırı yükleme), Delphi’ye Delphi.NET ile birlikte gelen class helper’lar gibi yeni özelliklerden birisidir. Bu teknik, class helper’lar gibi hem Win32 hem de .NET için kullanabilirsiniz.

Delphi’ye, belki de çok uzun zaman önce eklenmesi gereken bu özellik ile, herhangi bir sınıf veya record için toplama(+), çıkarma(-), çarpma(*) gibi operatörlere bazı özel anlamlar yükleyebiliyoruz. C++ programcılarının hiç de yabancı olmadıkları bu teknik ile kendimize özel veri tipleri tanımlayıp, bu tiplerin Integer, string gibi başka tipler ile etkileşimlerinin nasıl sonuç vereceğini belirleyebilirsiniz.

» Continue Reading

11.173 defa okunmuş , , , ,

Delphi.NET’in Yeni Oyuncağı “Class Helper”

01 Ağustos 2007 Category :Delphi 6

.Net ortamı için sadece Delphi’de bulunan bir nesne özelliği ile tanışalım bugün, Class Helper(Sınıf Hizmetçisi, Yardımcısı, ya da ne isim verirseniz.). C# kullanıcıları, 2.0 sürümü ile benzer bir tip olan "Partial Type" ile tanıştılar. Ama partial tipler hali hazırda derlenmiş kodlar üzerinde işlem yapamazlar. Ama class helper’lar yapabilirler! Yani derlenmiş bir assembly’ de bulunan bir sınıf üzerine de class helper yazılabilir.

Nedir bu Class Helper? Yenilir mi, içilir mi, grameri nasıldır, ne işimize yarayacak? Bütün bu soruların cevaplarını bu kısa makalemizde vermeye çalışacağız.

» Continue Reading

4.631 defa okunmuş , , , ,

Delphi.NET ve Firebird Bağlantısı

21 Nisan 2007 Category :Delphi| Veritabanı 1

Bildiğiniz gibi Delphi artık, .Net ortamında hem VCL bileşenlerini hem de normal .Net bileşenlerini kullanmamızı destekliyor. Bu kısa makalemizde Delphi ile, WinForms’u kullanarak Firebird veritabanına nasıl erişebileceğimizi göreceğiz.

» Continue Reading

7.323 defa okunmuş , , , , ,

ECO Programlamaya Giriş

25 Ocak 2007 Category :Delphi 1

Günümüzde yazılım şirketleri, karışık ve ağır projelerin altından kalkabilmek için programcı sayısını artırmaktadır. Projede çalışan programcıların sayısı artmakla beraber, aralarındaki iletişim de o nispette azalmaktadır. Bu problemin üstesinden gelebilmek için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin en etkililerinden bir tanesi de şüphesiz model tabanlı programlamadır. Projede kullanılan yöntemler, algoritmalar, fonksiyonlar ve veritabanları herkesin anlayacağı bir model yapısında birleştirilmekte, böylece proje yöneticisi programcıyı, programcı da proje yöneticisini anlamakta zorluk çekmemektedir. Model programlamada Borland’ın raflarına baktığımızda ise yeni gözdesi ECO teknolojisini görmekteyiz. Nasılki modeller, karmaşık projeleri daha az karmaşık hale getirip kolaylaştırıyor, aynen öyle de ECO da, model programlamayı o denli kolaylaştırıyor. Bu makalemizde ECO’ya girşi yapıp, kod yazmadan ya da çok az kod yazarak işlerimizi nasıl rahat hallettiğimize şahit olacağız. Eğer ilginizi çektiyse devam edelim.

» Continue Reading

3.618 defa okunmuş , , , , , , ,