> Tags > assembly

Post about "assembly"

Delphi ve C++ Builder ile Assembler

20 Haziran 2007 Category :Assembler| Delphi 11

Bu makalede, başlangıç düzeyi için, Borland Inline Assembler(Basm) kullanımını göstermeye çalışacağız. Basm kullanarak Delphi’de ve C++ builderda assembler kullanarak, kodlarınızı daha da hızlandırabilirsiniz. Bildiğinizi gibi Delphi ve C++ Builder’a monte edilen FastMM projesi, temelde çokca kullanılan fonksiyonların, optimize edilmiş assembler hallerini barındırmaktadır. Böylelikle hem derleme performansı artmakta, hem de runtime’da çalışan kod daha verimli ve hızlı çalışmaktadır. Fakat derleyici her ne kadar kodu optimize etse de ileride göreceğiniz gibi bazı yerlerde yapay zeka yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden bu kısımlara müdahale edip kodların boyutunu azaltıp, performansını artırmaya çalışacağız.

Ayrıca derleyicinin kod üretimi(code generation) safhasının nasıl işlediği hakkında da fikir sahibi olacaksınız.

Örneklerimizi Delphi üzerinde yapacağız. Az da olsa assembler bildiğinizi kabul ediyorum.

» Continue Reading

8.716 defa okunmuş , , ,

Küçük – BÜYÜK Harf Dönüşümü (Assembler + HEYCAN VERİCİ)

16 Şubat 2007 Category :MCU 8

Assembler dili ile uğraşanlar için ufak bir kod ile küçük karakterdeki harflerin NASIL BÜYÜK KARAKTERE dönüştürüldüğüne bir bakalım.

» Continue Reading

4.808 defa okunmuş , , ,